Tính Năng

Quốc Sắc Thiên Hương 2 - chào mừng Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3

EVEN QUỐC SẮC THIÊN HƯƠNG CHIẾN LONG


NGUYÊN LIỆU:

Túi xạ hương


Mở rương Lương Sơn Bạc nhận được theo tỷ lệ sauRương bạc Lương Sơn Bạc 50 nguyên liệu túi xạ hương
Rương đồng Lương Sơn Bạc 20 nguyên liệu túi xạ hương


Long diên hương


Mở rương Địa Huyền Cung nhận được theo tỷ lệ sau

Rương bạc Địa Huyền Cung 50 nguyên long diên hương
Rương đồng Địa Huyền Cung 20 nguyên long diên hương
                                                                      Hổ pháchMơ rương vàng Lương Sơn Bạc nhận được 100 nguyên liệu hổ phách

Mở rương vàng Địa Huyền Cung nhận được 100 nguyên liệu hổ phách


Công thức ghép như sau


túi xạ hương + 10 long diên hương  + 2 tiêu dao ngọc

túi xạ hương + 10 long diên hương  + 2 tiêu dao ngọc

                                              


1 nước hoa tinh chất + 40 hổ phách

hoặc


1 nước hoa khô + 40 hổ pháchPHẦN THƯỞNG CỦA EVEN


Nước hoa tinh chất + Nước hoa khô
100.000 điểm kinh nghiệm cố định và ngẫu nhiên 1 trong nhưng thứ dưới đây:

2.000.000 exp

3.000.000 exp       

4.000.000 exp

6.000.000 exp

7.000.000 exp

8.000.000 exp

20 điểm danh vọng

20 điểm sư môn

50 điểm chân khí

1 Mảnh thái dịch

Tiểu nhân sâm 

Cây bát nhã lớn

Tàng rương

Quân công chương   

Quân công đại Quân công huy hoàng

Thiên thạch linh thạch

Tiểu định hồn

01 cường hóa quyển 12 

01 cường hóa quyển 13

thú cưỡi gấu manh manh ( 7 ngày)

Nước hoa đặc biệt
100.000 điểm kinh nghiệm cố định và ngẫu nhiên 1 trong những vật phẩm sau
1.500.000 exp
10.000.000 exp
15.000.000 exp
20.000.000 exp
25.000.000 exp
30.000.000 exp
500 điểm tích lũy chiến trường
1000 điểm công trạng
02 mảnh thái dịch
01 Tu chân yếu quyết 7 ngày
01 Cửu chuyển hồi huyền đơn
01 đại nhân sâm
01 trứng linh thú cao
01 thiên thạch linh thạch
01 tiểu định hồn
01 đại định hồn
01 cường hóa quyển 14
01 quân công đại
01 quân công huy hoàng
01 ma đao thạch
01 cường hóa quyển 15
01 ma đao thạch 2
01 ma đao thạch 3
01 thú cưỡi gấu manh manh ( vĩnh viễn)
01 tây bắc vọng
01 minh nguyệt dạ
01 bánh bột vàng
01 tinh hoa uẩn linh 4
01 tinh hoa uẩn linh 5
01 tinh hoa uẩn linh 6
x1 Thần Tài Bảo Rương
 


PHẦN THƯỞNG SỬ DỤNG TỐI DA

NHÂN SỸ ĐƯỢC LỰA CHỌN 1 TRONG CÁC LỰA CHỌN SAU


6000 Nước hoa tinh chất
-LỰA CHỌN  1: 2.000.000.000 EXP
-LỰA CHỌN 2: x1 Hỏa Phụng Linh
-LỰA CHỌN 3: 10000 SƯ MÔN
6000 nước hoa khô
-LỰA CHỌN  1: 2.000.000.000 EXP
-LỰA CHỌN 2: x1 Hỏa Phụng Linh
-LỰA CHỌN 3: 10000 DANH VỌNG
6000 nước hoa đặc biệt
01 MẬT TỊCH SIÊU CẤP 2x% THEO HỆ PHÁI
5 Thần Tài Bảo Rương
16 tinh hoa uẩn linh 6
5 vé tiếu y vàng
Báo Vàng Bảo Bảo (khóa, vinh viễn)


⦁ Lưu ý: 
⦁ Trong thời gian diễn ra sự kiện mỗi nhân vật chỉ sử dụng được tối đa 6000 nước hoa tinh chất , nước hoa khô , nước hoa đặc biệt
⦁ Nhân vật phải sử dụng 6000 nước hoa tinh chất và 6000 nước hoa khô mới có thể sử dụng được nước hoa đặc biệt
⦁ Phần thưởng sử dụng tối đa chỉ nhận 1 lần duy nhất
⦁ Nhân vật vô môn phái sẽ không nhận được mật tịch khi nhận phần thưởng tối đa của nước hoa đặc biệt⦁ khi sử dụng 6000 nước hoa đặc biệt thì phần thưởng tự chuyển về hành trang ( nên có > 10 ô trống)

Chưởng quản kính bút