Tính Năng

Even Tết Này Em Có Thịt Lợn

Even Tết Cổ Truyền Có  Thịt Lợn

NGUYÊN LIỆU:
lá dong xanh
trồng cây bát nhã nhỏ sau khi thu hoạch nhận được 50 nguyên liệu lá dong xanh

gạo nếpsau khi thu hoạch hạt giống sẽ nhận được 50 nguyên liệu gạo nếp
nhân đậu xanh thịt heo


      sau khi thu hoạch cây bát nhã lớn  nhận được 100 nguyên liệu nhân đậu xanh thịt heo


Công thức ghép như sau


Bánh Trưng =10 lá dong xanh + 10 gạo nếp  + 2 tiêu dao ngọcBánh Tét = 
10 lá dong xanh + 10 gạo nếp  + 2 tiêu dao ngọc

                                              


Bánh Ít thập cẩm =
1 bánh trưng +50 nhân đậu xanh thịt heo
hoặc
1 bánh tét +50 nhân đậu xanh thịt heo

PHẦN THƯỞNG CỦA EVEN

bánh trưng + bánh tét
500.000 điểm kinh nghiệm cố định và ngẫu nhiên 1 trong nhưng thứ dưới đây:

1.000.000 exp

1.500.000 exp       

2.000.000 exp

2.400.000 exp

3.500.000 exp

4.000.000 exp

20 điểm danh vọng

20 điểm sư môn

50 điểm chân khí

1 Mảnh thái dịch

Tiểu nhân sâm 

Cây bát nhã lớn

Tàng rương

Quân công chương   

Quân công đại Quân công huy hoàng

Thiên thạch linh thạch

Tiểu định hồn

01 cường hóa quyển 12 

01 cường hóa quyển 13

thú cưỡi chiến xa tần thủy hoàng 7 ngày

bánh ít thập cẩm
500.000 điểm kinh nghiệm cố định và ngẫu nhiên 1 trong những vật phẩm sau
2500.000 exp
5.000.000 exp
7.500.000 exp
10.000.000 exp
10.500.000 exp
500 điểm tích lũy chiến trường
1000 điểm công trạng
02 mảnh thái dịch
01 Tu chân yếu quyết 7 ngày
01 Cửu chuyển hồi huyền đơn
01 đại nhân sâm
01 trứng linh thú cao
01 thiên thạch linh thạch
01 tiểu định hồn
01 đại định hồn
01 cường hóa quyển 14
01 quân công đại
01 quân công huy hoàng
01 ma đao thạch 1
01 cường hóa quyển 15
01 ma đao thạch 2
01 ma đao thạch 3
01 chiến xa tần thủy hoàng ( vĩnh viễn)
01 tây bắc vọng
01 minh nguyệt dạ
01 bánh bột vàng
01 tinh hoa uẩn linh 4
01 tinh hoa uẩn linh 5
01 tinh hoa uẩn linh 6

PHẦN THƯỞNG SỬ DỤNG TỐI DA

NHÂN SỸ ĐƯỢC LỰA CHỌN 1 TRONG CÁC LỰA CHỌN SAU


2000 bánh trưng


-LỰA CHỌN  1: 200.000.000 EXP
-LỰA CHỌN 2: 20 tẩy tâm 4
-LỰA CHỌN 3: 10000 danh vọng

2000 bánh tét

-LỰA CHỌN  1: 200.000.000 EXP
-LỰA CHỌN 2: 20 luyện lô 4 
-LỰA CHỌN 3: 10000 sư môn


2000 bánh ít thập cẩm

03 thần tài bảo rương

x1 mật tịch x2x% theo hệ phái
16 tinh hoa uẩn linh 6
5 vé tiếu y vàng
long mã (khóa, vinh viễn)
⦁ Lưu ý: 
⦁ Trong thời gian diễn ra sự kiện mỗi nhân vật chỉ sử dụng được tối đa 2000 bánh trưng , bánh tét ,bánh ít thập cẩm
⦁ Nhân vật phải sử dụng 2000 bánh trưng và 2000 bánh tét mới có thể sử dụng được bánh ít thập cẩm
⦁ Phần thưởng sử dụng tối đa chỉ nhận 1 lần duy nhất
⦁ Nhân vật vô môn phái sẽ không nhận được mật tịch khi nhận phần thưởng tối đa của bánh ít thập cẩm

Chưởng quản kính bút