Tính Năng

Lôi Hổ Xuất Thế

Trong bản cập nhật tháng 09/2019, thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II sẽ ra mắt bộ trang bị mới nhất, khủng nhất mang tên Lôi Hổ. Với nhiều thuộc tính hỗ trợ mạnh mẽ, trang bị Lôi Hổ hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm của toàn thể giang hồ trong thời gian mới.
Được biết, để có thể sở hữu trang bị Lôi Hổ, nhân sĩ cần nâng cấp từ Thương Ưng và một số nguyên liệu cao cấp khác như: Huân Chương Anh Hùng, Lôi Hổ Tinh Phách. Những nguyên liệu này nhân sĩ sẽ nhận được khi tham gia Chiến Trường Liên Server và Bang Hội Đại Loạn Chiến.

Thời gian & NPC liên quan

 • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 09/12/2019.
 • NPC liên quan

  NPC liên quanTham gia


  Người phát thưởng liên server
  • Vị Trí: Tương Dương  201/183
  • Vị Trí : Thành Đô 213/222
  • Vị Trí : Tuyền Châu 168/184
  • Vị Trí : Dương Châu 222/195
  • Chức năng: Đổi trang bị lôi hổ tướng quân/ nguyên soái
  • Chức năng : nâng cấp kim xà 4*

Nâng cấp Lôi Hổ Tướng Quân

Sử dụng Huân Chương Anh Hùng
3 Nguyên liệu + 1 Trang bị cần nâng cấp = 1 Thành phẩm
Nguyên liệuTrang bị cần nâng cấpThành phẩm
 • 200 Huân Chương Anh Hùng.
 • 15 Thiên Cang Lệnh.
 • 20 Thiên Môn Kim Lệnh.
Tống/Liêu Thương Ưng Tướng Quân Chiến Khôi +14 trở lênTống/Liêu Lôi Hổ
Tướng Quân Khôi
Tống/Liêu Thương Ưng Tướng Quân Chiến Giáp +14 trở lênTống/Liêu Lôi Hổ
Tướng Quân Giáp
Tống/Liêu Thương Ưng Tướng Quân Trang +14 trở lênTống/Liêu Lôi Hổ
Tướng Quân Trang
Tống/Liêu Thương Ưng Tướng Quân BàiTống/Liêu Lôi Hổ
Tướng Quân Bài
Tống/Liêu Thương Ưng Tướng Quân KỳTống/Liêu Lôi Hổ
Tướng Quân Kỳ
Tống/Liêu Thương Ưng Tướng Quân PhùTống/Liêu Lôi Hổ
Tướng Quân Phù
Sử dụng Lôi Hổ Tinh Phách
3 Nguyên liệu + 1 Trang bị cần nâng cấp = 1 Thành phẩm
Nguyên liệuTrang bị cần nâng cấpThành phẩm
 • 200 Lôi Hổ Tinh Phách.
 • 10 Thiên Cang Lệnh.
 • 15 Thiên Môn Kim Lệnh.
Tống/Liêu Thương Ưng Tướng Quân Chiến Khôi +14 trở lênTống/Liêu Lôi Hổ
Tướng Quân Khôi
Tống/Liêu Thương Ưng Tướng Quân Chiến Giáp +14 trở lênTống/Liêu Lôi Hổ
Tướng Quân Giáp
Tống/Liêu Thương Ưng Tướng Quân Trang +14 trở lênTống/Liêu Lôi Hổ
Tướng Quân Trang
Tống/Liêu Thương Ưng Tướng Quân BàiTống/Liêu Lôi Hổ
Tướng Quân Bài
Tống/Liêu Thương Ưng Tướng Quân KỳTống/Liêu Lôi Hổ
Tướng Quân Kỳ
Tống/Liêu Thương Ưng Tướng Quân PhùTống/Liêu Lôi Hổ
Tướng Quân Phù

Nâng cấp Lôi Hổ Nguyên Soái

Sử dụng Huân Chương Anh Hùng
3 Nguyên liệu + 1 Trang bị cần nâng cấp = 1 Thành phẩm
Nguyên liệuTrang bị cần nâng cấpThành phẩm
 • 300 Huân Chương Anh Hùng.
 • 20 Thiên Cang Lệnh.
 • 25 Thiên Môn Kim Lệnh.
Tống/Liêu Thương Ưng Soái Khôi +14 trở lênTống/Liêu Lôi Hổ
Soái Khôi
Tống/Liêu Thương Ưng Soái Giáp +14 trở lênTống/Liêu Lôi Hổ
Soái Bào
Tống/Liêu Thương Ưng Soái Trang +14 trở lênTống/Liêu Lôi Hổ
Soái Trang
Tống/Liêu Thương Ưng Soái HổTống/Liêu Lôi Hổ
Soái Phù
Tống/Liêu Thương Ưng Soái LệnhTống/Liêu Lôi Hổ
Soái Hổ
Tống/Liêu Thương Ưng Soái PhùTống/Liêu Lôi Hổ
Soái Kỳ
Tống/Liêu Thương Ưng Soái KỳTống/Liêu Lôi Hổ
Soái Hiệu
Sử dụng Lôi Hổ Tinh Phách
3 Nguyên liệu + 1 Trang bị cần nâng cấp = 1 Thành phẩm
Nguyên liệuTrang bị cần nâng cấpThành phẩm
 • 300 Lôi Hổ Tinh Phách.
 • 15 Thiên Cang Lệnh.
 • 20 Thiên Môn Kim Lệnh.
Tống/Liêu Thương Ưng Soái Khôi +14 trở lênTống/Liêu Lôi Hổ
Soái Khôi
Tống/Liêu Thương Ưng Soái Giáp +14 trở lênTống/Liêu Lôi Hổ
Soái Bào
Tống/Liêu Thương Ưng Soái Trang +14 trở lênTống/Liêu Lôi Hổ
Soái Trang
Tống/Liêu Thương Ưng Soái HổTống/Liêu Lôi Hổ
Soái Phù
Tống/Liêu Thương Ưng Soái LệnhTống/Liêu Lôi Hổ
Soái Hổ
Tống/Liêu Thương Ưng Soái PhùTống/Liêu Lôi Hổ
Soái Kỳ
Tống/Liêu Thương Ưng Soái KỳTống/Liêu Lôi Hổ
Soái Hiệu
Lưu ý
 • Lôi Hổ Tinh Phách có nguồn gốc từ việc tham gia Bang Hội Đại Loạn Chiến.
 • Huân Chương Anh Hùng có nguồn gốc từ việc tham gia Chiến Trường Liên Server, Chiến trường Thiên Môn Trận...
 • Tỷ lệ ghép trang bị Lôi Hổ là 100%.
 • Trang bị nhận được sau khi ghép Lôi Hổ theo kiểu hình nhân vật và có mức cường hóa là +0.
 • Người chơi phải mang trang bị Thương Ưng Tướng Quân trên người mới có thể nâng cấp được. Nếu là trang sức phải để trên ô trang sức thứ nhất trên người.
 • Các hiệu quả của Định Hồn, Đại Định Hồn sẽ mất đi.
 • Để trang bị Lôi Hổ Tướng Quân cho nhân vật, nhân sĩ có 2 cách:
  • Cách 1: Yêu cầu Quân hàm Tướng Quân.
  • Cách 2: Có điểm Công trạng trên 800.000 (không yêu cầu Quân hàm).
 • Để trang bị Lôi Hổ Nguyên Soái cho nhân vật, nhân sĩ có 2 cách:
  • Cách 1: Yêu cầu Quân hàm Nguyên Soái.
  • Cách 2: Có điểm Công trạng trên 1.200.000 (không yêu cầu Quân hàm).

Một số hình ảnh minh họa
Lôi Hổ Tướng Quân hỗ trợ mạnh mẽ cho nhân vật

Nhân sĩ đã sẵn sàng nâng cấp Lôi Hổ Nguyên Soái?

Chưởng quản kính bút