Tính Năng

Even Giáng Sinh An Lành

NGUYÊN LIỆU:

cây thông giáo hội 
trồng cây bát nhã nhỏ sau khi thu hoạch nhận được 50 nguyên liệu túi xạ hương


vật trang trí

sau khi thu hoạch hạt giống sẽ nhận được 50 nguyên liệu long diên hương


      hộp quà giáng sinh
sau khi thu hoạch cây bát nhã lớn  nhận được 100 nguyên liệu hổ phách


Công thức ghép như sau


Cây thông an lành =
10 cây thông giáo hội + 10 vật trang trí  + 2 tiêu dao ngọc

Cây thông ấm áp
10 cây thông giáo hội + 10 vật trang trí + 2 tiêu dao ngọc

                                              


Cây thông giáng sinh(lớn) =
1 cây thông an lành +50 hộp quà giáng sinh
hoặc
1 cây thông ấm áp +50 hộp quà giáng sinhPHẦN THƯỞNG CỦA EVEN

Cây Thông Ấm Áp + Cây Thông An Lành
500.000 điểm kinh nghiệm cố định và ngẫu nhiên 1 trong nhưng thứ dưới đây:

1.000.000 exp

1.500.000 exp       

2.000.000 exp

2.400.000 exp

3.500.000 exp

4.000.000 exp

20 điểm danh vọng

20 điểm sư môn

50 điểm chân khí

1 Mảnh thái dịch

Tiểu nhân sâm 

Cây bát nhã lớn

Tàng rương

Quân công chương   

Quân công đại Quân công huy hoàng

Thiên thạch linh thạch

Tiểu định hồn

01 cường hóa quyển 12 

01 cường hóa quyển 13

xe tuần lộc màu đỏ ( 7 ngày)

Nước hoa đặc biệt
500.000 điểm kinh nghiệm cố định và ngẫu nhiên 1 trong những vật phẩm sau
2500.000 exp
5.000.000 exp
7.500.000 exp
10.000.000 exp
10.500.000 exp

500 điểm tích lũy chiến trường
1000 điểm công trạng
02 mảnh thái dịch
01 Tu chân yếu quyết 7 ngày
01 Cửu chuyển hồi huyền đơn
01 đại nhân sâm
01 trứng linh thú cao
01 thiên thạch linh thạch
01 tiểu định hồn
01 đại định hồn
01 cường hóa quyển 14
01 quân công đại
01 quân công huy hoàng
01 ma đao thạch
01 cường hóa quyển 15
01 ma đao thạch 2
01 ma đao thạch 3
01 xe tuần lộc màu đỏ ( vĩnh viễn)
01 tây bắc vọng
01 minh nguyệt dạ
01 bánh bột vàng
01 tinh hoa uẩn linh 4
01 tinh hoa uẩn linh 5
01 tinh hoa uẩn linh 6

PHẦN THƯỞNG SỬ DỤNG TỐI DA

NHÂN SỸ ĐƯỢC LỰA CHỌN 1 TRONG CÁC LỰA CHỌN SAU


2000 cây thông an lành-LỰA CHỌN  1: 200.000.000 EXP
-LỰA CHỌN 2: lừa khăn đỏ
-LỰA CHỌN 3: 10000 danh vọng

2000 cây thông ấm áp-LỰA CHỌN  1: 200.000.000 EXP
-LỰA CHỌN 2: X1 lừa khăn xanh
-LỰA CHỌN 3: 10000 sư môn


2000 cây thông đặc biệt


01 MẬT TỊCH SIÊU CẤP 2x% THEO HỆ PHÁI

16 tinh hoa uẩn linh 6

5 vé tiếu y vàng

lam ngưu bảo bảo (khóa, vinh viễn)
⦁ Lưu ý: 
⦁ Trong thời gian diễn ra sự kiện mỗi nhân vật chỉ sử dụng được tối đa 2000 cây thông an lành , cây thông ấm áp,cây thông giáng sinh
⦁ Nhân vật phải sử dụng 2000 cây thông an lành và 2000 cây thông ấm áp mới có thể sử dụng được cây thông giáng sinh
⦁ Phần thưởng sử dụng tối đa chỉ nhận 1 lần duy nhất
⦁ Nhân vật vô môn phái sẽ không nhận được mật tịch khi nhận phần thưởng tối đa của cây thông giáng sinh

Chưởng quản kính bút