Tính Năng

EVEN QUỐC SẮC THIÊN HƯƠNG CHIẾN LONG


NGUYÊN LIỆU:

Túi xạ hươngtrồng cây bát nhã nhỏ sau khi thu hoạch nhận được 50 nguyên liệu túi xạ hương


Long diên hươngsau khi thu hoạch hạt giống sẽ nhận được 50 nguyên liệu long diên hương


                                               Hổ phách
sau khi thu hoạch cây bát nhã lớn  nhận được 100 nguyên liệu hổ phách

Công thức ghép như sau


túi xạ hương + 10 long diên hương  + 2 tiêu dao ngọc

túi xạ hương + 10 long diên hương  + 2 tiêu dao ngọc

                                              


1 nước hoa tinh chất + 40 hổ phách

hoặc


1 nước hoa khô + 40 hổ pháchPHẦN THƯỞNG CỦA EVEN


Nước hoa tinh chất + Nước hoa khô
100.000 điểm kinh nghiệm cố định và ngẫu nhiên 1 trong nhưng thứ dưới đây:

200.000 exp

300.000 exp       

400.000 exp

600.000 exp

700.000 exp

800.000 exp

20 điểm danh vọng

20 điểm sư môn

50 điểm chân khí

1 Mảnh thái dịch

Tiểu nhân sâm 

Cây bát nhã lớn

Tàng rương

Quân công chương   

Quân công đại Quân công huy hoàng

Thiên thạch linh thạch

Tiểu định hồn

01 cường hóa quyển 12 

01 cường hóa quyển 13

thú cưỡi gấu manh manh ( 7 ngày)

Nước hoa đặc biệt
100.000 điểm kinh nghiệm cố định và ngẫu nhiên 1 trong những vật phẩm sau
500.000 exp
1.000.000 exp
1.500.000 exp
2.000.000 exp
2.500.000 exp
3.000.000 exp
500 điểm tích lũy chiến trường
1000 điểm công trạng
02 mảnh thái dịch
01 Tu chân yếu quyết 7 ngày
01 Cửu chuyển hồi huyền đơn
01 đại nhân sâm
01 trứng linh thú cao
01 thiên thạch linh thạch
01 tiểu định hồn
01 đại định hồn
01 cường hóa quyển 14
01 quân công đại
01 quân công huy hoàng
01 ma đao thạch
01 cường hóa quyển 15
01 ma đao thạch 2
01 ma đao thạch 3
01 thú cưỡi gấu manh manh ( vĩnh viễn)
01 tây bắc vọng
01 minh nguyệt dạ
01 bánh bột vàng
01 tinh hoa uẩn linh 401 tinh hoa uẩn linh 501 tinh hoa uẩn linh 6
 


PHẦN THƯỞNG SỬ DỤNG TỐI DA

NHÂN SỸ ĐƯỢC LỰA CHỌN 1 TRONG CÁC LỰA CHỌN SAU


Nước hoa tinh chất-LỰA CHỌN  1: 200.000.000 EXP
-LỰA CHỌN 2: lạc đà sữa
-LỰA CHỌN 3: 10000 SƯ MÔN

2000 nước hoa khô-LỰA CHỌN  1: 200.000.000 EXP
-LỰA CHỌN 2: X1 lạc đà trắng
-LỰA CHỌN 3: 10000 DANH VỌNG


2000 nước hoa đặc biệt


01 MẬT TỊCH SIÊU CẤP 2x% THEO HỆ PHÁI

16 tinh hoa uẩn linh 6

5 vé tiếu y vàng

Bạch Lang (khóa, vinh viễn)

⦁ Lưu ý: 
⦁ Trong thời gian diễn ra sự kiện mỗi nhân vật chỉ sử dụng được tối đa 2000 nước hoa tinh chất , nước hoa khô , nước hoa đặc biệt
⦁ Nhân vật phải sử dụng 2000 nước hoa tinh chất và 2000 nước hoa khô mới có thể sử dụng được nước hoa đặc biệt
⦁ Phần thưởng sử dụng tối đa chỉ nhận 1 lần duy nhất
⦁ Nhân vật vô môn phái sẽ không nhận được mật tịch khi nhận phần thưởng tối đa của nước hoa đặc biệt⦁ khi sử dụng 2000 nước hoa đặc biệt thì phần thưởng tự chuyển về hành trang ( nên có > 10 ô trống)

Chưởng quản kính bút