Tính Năng

Phần thưởng online hằng ngày và phần thưởng theo mốc cấp độ cực HOT!

Phần thưởng online nhận quàCác mốc phần thưởng theo từng ngày:

Ngày 1: Mật tịch Cao Cấp theo hệ phái, 1 bộ yếu quyết theo hệ phái , 1 hiệu Tinh Anh ( vĩnh viễn)
Ngày 2: Mật tịch Cao Cấp theo hệ phái, 3 cây bát nhã nhỏ
Ngày 3: Mật tịch Cao Cấp theo hệ phái, 1 túi hạt giống
Ngày 4: Mật tịch Cao Cấp theo hệ phái, 2 cây bát nhã lớn
Ngày 5: Mật tịch Cao Cấp theo hệ phái, 3 quân công vinh dự
Ngày 6: Mật tịch Cao Cấp theo hệ phái, 1 thông thiên lệnh
Ngày 7: Mật tịch Cao Cấp theo hệ phái, 2 túi hạt giống
Ngày 8: Mật tịch Cao Cấp theo hệ phái, 1 Tinh Hoa Uẩn Linh 4
Ngày 9: Mật tịch Cao Cấp theo hệ phái, 5 cây tứ linh
Ngày 10: Mật tịch Cao Cấp theo hệ phái, Mật tịch Siêu Cấp theo hệ phái
Ngày 11: Mật tịch Cao Cấp theo hệ phái, 1 Nữ Oa Tinh Thạch
Ngày 12: Mật tịch Cao Cấp theo hệ phái, 1 Thiên Thạch Linh Thạch
Ngày 13: Mật tịch Cao Cấp theo hệ phái, 1 Tinh Hoa Uẩn Linh 5
Ngày 14: Mật tịch Cao Cấp theo hệ phái, 5 cây bát nhã lớn
Ngày 15: Mật tịch Cao Cấp theo hệ phái, Mật tịch Siêu Cấp theo hệ phái, 5 quân công vinh dự,10 thông thiên lệnh
Ngày 16: Mật tịch Cao Cấp theo hệ phái, 3 vũ khí 76
Ngày 17: Mật tịch Cao Cấp theo hệ phái, 1 hòa thị bích
Ngày 18: Mật tịch Cao Cấp theo hệ phái, 1 Vip phong thương lệnh Phá Quân
Ngày 19: Mật tịch Cao Cấp theo hệ phái, 1 Tinh Hoa Uẩn Linh 6
Ngày 20: Mật tịch Cao Cấp theo hệ phái, 1 Tiểu định hồn
Ngày 21: Mật tịch Cao Cấp theo hệ phái, 1 Hiệu Du Hiệp  ( vĩnh viễn)
Ngày 22: Mật tịch Cao Cấp theo hệ phái, 10 bùa cường hóa 12
Ngày 23: Mật tịch Cao Cấp theo hệ phái, 10 bùa cường hóa 13
Ngày 24: Mật tịch Cao Cấp theo hệ phái, 10 bùa cường hóa 14
Ngày 25: Mật tịch Cao Cấp theo hệ phái, 10 bùa cường hóa 15 + 10 thông thiên lệnh
Ngày 26: Mật tịch Cao Cấp theo hệ phái, 5 thông thiên lệnh
Ngày 27: Mật tịch Cao Cấp theo hệ phái, 10 Thiên Thạch Tinh Thạch
Ngày 28: Mật tịch Cao Cấp theo hệ phái, 1 Đại Định hồn
Ngày 29: Mật tịch Cao Cấp theo hệ phái, 1 hiệu chiến cuồng ( vĩnh viễn)
Ngày 30: Mật tịch Cao Cấp theo hệ phái,  20 Thiên Thạch Tinh Thạch ,1 Đại Định hồn , mật tịch Siêu Cấp theo hệ phái , 10 thông thiên lệnh
LÊN CẤP NHẬN THƯỞNG

- cấp 73: nhận 1 sét trang bị long đằng tứ hải +11, phụng vũ cửu thiên +11 bao gồm cả vũ khí +11 và ngọc 2 ngọc theo hệ phái tương ứng

 - cấp 75: nhận được 1 túi hạt giống, và 2 cây bát nhã to ,4 cây bát nhã nhỏ 1 cặp ngọc đông

phương long châu

 - cấp 80: nhận sét trang bị Tàng Kiếm +9 3 món theo kiểu hình

 - cáp 85: nhận được x5 vũ khí 76 random

 - cấp 90: nhận được x5 mật tịch x20 theo hệ phái

 - cấp 91: 100 mảnh bạch kim

 - cấp 92: tàng kiếm kim ấn

 - cấp 94: tàng kiếm kỳ thạch

 - cấp 96: tàng kiếm bảo châu

 - cấp 97: nhận được mão bạch kim viêm đế +9 theo hệ phái

 - cấp 98: nhận được áo bạch kim viêm đế +9 theo hệ phái

 - cấp 99: nhận được quần bạch kim viêm đế +9 theo hệ phái

 - chuyển sinh 1 cấp 73 : nhận được vũ khí hạo nguyệt +9 theo hệ phái

 - chuyển sinh 1 cấp 80 : nhận được mật tịch trấn phái theo hệ phái

 - chuyển sinh 1 cấp 85 : nhận được lăng ba vi bộ thường

 - chuyển sinh 1 cấp 90 : nhận được lăng ba vi bộ toàn tập

 - chuyển sinh 1 cấp 93 : nhận được mũ hạo nguyệt +9 theo hệ phái

 - chuyển sinh 1 cấp 95 : nhận được áo hạo nguyệt +9 theo hệ phái

 - chuyển sinh 1 cấp 97 : nhận được quần hạo nguyệt +9 theo hệ phái

 - chuyển sinh 1 cấp 99 :   x1 mật tịch tiêu dao

 - chuyển sinh 2 cấp 90 : nhận được sét kx 2 random

 - chuyển sinh 2 cấp 93 : nhận được x100 tẩy tâm 3

 - chuyển sinh 2 cấp 94 : nhận được x100 luyện lô 3

 - chuyển sinh 2 cấp 95 : nhận được x1 thú cưỡi siêu đẹp ( random)

 - chuyển sinh 2 cấp 97 : nhận được 1 bộ kx3* 3 món random

 - chuyển sinh 2 cấp 98 : bộ 5 ngọc bội diệu dương 6%

 - chuyển sinh 2 cấp 99 : nhận được ngọc bội huy hoàng, vinh dự|

- chuyển sinh 3 cấp 90: nhận được mũ diệu dương+13

- chuyển sinh 3 cấp 91 : nhận được áo diệu dương+13

- chuyển sinh 3 cấp 92 : nhận được quần diệu dương + 13

- chuyển sinh 3 cấp 93 : nhận được vũ khí diệu dương + 13

 - chuyển sinh 3 cấp 95 : nhận được mũ võ lâm bá chủ +9

 - chuyển sinh 4 cấp 90 : nhận được áo võ lâm bá chủ +9

 - chuyển sinh 4 cấp 92 : nhận được quần võ lâm bá chủ +9

- chuyển sinh 4 cấp 94 : nhận được  mũ chiến cuồng+11

- chuyển sinh 4 cấp 96 : nhận được áo chiến cuồng+11

- chuyển sinh 4 cấp 98 : nhận được quần chiến cuồng+11

- chuyển sinh 4 cấp 99 : nhận được vũ khí chiến cuồng+11

 - chuyển sinh 5 cấp 92 : nhận được + 5 tcl 5 tmkl + 30 lôi hổ tinh phách

 - chuyển sinh 5 cấp 94 : nhận được danh hiệu võ tôn + 100 kinh mạch đồng nhân

- chuyển sinh 5 cấp 99 : nhận được mật tịch hoàn mỹ

 - chuyển sinh 6 cấp 90 : nhận 3 sét trang bị linh đồ +10
- chuyển sinh 6 cấp 92: nhận được mão hào hiệp phế +11 theo hệ phái
- chuyển sinh 6 cấp 94 : nhận được áo hào hiệp phế +11 theo hệ phái

- chuyển sinh 6 cấp 96 : nhận được quần hào hiệp phế +11 theo hệ phái

- chuyển sinh 6 cấp 97 : nhận được vũ khí hào hiệp phế +11 theo hệ phái
- Chuyển sinh 6 cấp 98: nhận được nhẫn thiên địa
- Chuyển sinh 6 cấp 99 : nhận được nhẫn nhật nguyệt

- chuyển sinh 7 cấp 90: nhận được mão ẩm huyết +9 theo hệ phái
- chuyển sinh 7 cấp 92 : nhận được áo ẩm huyết +9 theo hệ phái

- chuyển sinh 7 cấp 95 : nhận được quần ẩm huyết +9 theo hệ phái

- chuyển sinh 7 cấp 97 : nhận được vũ khí ẩm huyết +9 theo hệ phái

- chuyển sinh 7 cấp 98 : nhận được 3 món kim xà 5 random ( có thể giao dịch)

- chuyển sinh 7 cấp 99 : nhận được mật tịch cực phẩm thần thoại theo hệ phái

- chuyển sinh 7 cấp 95 3tr công trạng  : nhận mũ hỏa phụng tướng +0 theo hệ phái

- chuyển sinh 7 cấp 96 3tr3 công trạng  : nhận áo hỏa phụng tướng + 0 theo hệ phái

- chuyển sinh 7 cấp 97 3tr5 công trạng  : nhận quần hỏa phụng tướng + 0 theo hệ phái

- chuyển sinh 7 cấp 98 3tr8 công trạng  : nhận 3 ngọc hỏa phụng tướng theo hệ phái

- chuyển sinh 7 cấp 99 4tr công trạng  : nhận 40 hỏa phụng tinh hoaLưu ý: BQT có thể chỉnh sửa để phù hợp với yêu cầu từng giai đoạn trò chơi

Chưởng quản kính bút