Tải tệp tin tự động cập nhật

Nhấn vào nút bên dưới để tải về tệp tin Autoupdate.exe

Sau khi tải xong, quý nhân sĩ hãy chạy tệp tin Autoupdate.exe để bắt đầu tự động cập nhật dữ liệu của phiên bản mới nhất.

Nếu không chạy được AutoUpdate vui lòng cài đặt
Tải dotnet version 2 (.NET Framework 2.0) Redistributable 32-bit: dotnetfx.exe (22.4 MB)
Tải dotnet version 2 (.NET Framework 2.0) Redistributable 64-bit: NetFx64.exe (45.2 MB)